Tot 1.000 euro korting (excl. btw) met Go4Lease

 

Door de vele veranderingen op de automarkt is leasing een goed alternatief. Vergeet alle clichés en kies voor Go4Lease. Profiteer van de actie die loopt van 10.10 tot en met 31.12.2022.

Particulier of professional, Go4Lease heeft de perfecte leaseformule voor u

Via ons kantoor profiteert u van de expertise van twee bedrijven die een transparante totaalformule voor uw leasing bieden aan een voordelig tarief.

AG NV en leasingmaatschappij Arval Belgium NV hebben hun krachten gebundeld om Go4Lease te lanceren.

Enkele voordelen van Go4Lease:

 • Leaseformule voor NIEUWE voertuigen, voor zowel particulieren als professionals.
 • Keuze uit bijna alle merken en modellen van voertuigen.
 • Optionele financiële bijdrage mogelijk om uw maandelijkse betaling te verlagen.

Wacht dus niet langer en kies voor duurzame mobiliteit met het aanbod van nieuwe elektrische auto's!

Tot maximaal 1.000 euro korting (excl. btw) op de totaalprijs van uw leasing - van 10.10 tot en met 31.12.2022

 

Interesse? Contacteer ons.

 

Voorwaarden Klantenactie '1.000 euro korting'

Om van deze actie te kunnen genieten, moet een leasingcontract, aangeboden door Arval Belgium NV (hierna 'Arval Belgium'), worden afgesloten van 10/10/2022 tot en met 31/12/2022 voor een minimumduur van 36 maanden door een particuliere of professionele klant die in België woont.

 • De korting is van toepassing op het maandelijkse bedrag, exclusief verzekeringen, in het kader van de Go4Lease-formule.
 • De korting geldt alleen voor het operationele leaseproduct en niet voor de door AG aangeboden verzekeringsproducten.
 • De korting wordt toegepast op het maandelijks te betalen bedrag, gespreid over de duur van het leasecontract. Het kortingsbedrag verschilt naargelang de duur van het leasecontract:
  • 1.000 euro (excl. btw) voor een duur van 60 maanden
  • 800 euro (excl. btw) voor een duur van 48 maanden
  • 600 euro (excl. btw) voor een duur van 36 maanden
 • Deze korting is niet cumuleerbaar met andere promoties van Arval Belgium.
 • Bovendien is deze korting enkel van toepassing als de klant (particulier of professional) bij AG de verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (1), Multirisk (2), Stoffelijke Schade (3) en Top Bijstand (4) afsluit.
 • Zodra de klant al deze verzekeringen niet meer bij AG afsluit, wordt er samen met de maandelijkse huur een bijkomende extra maandelijkse vergoeding administratiekost van €18,15 (incl. BTW).

(1) Burgerlijke aansprakelijkheid (basiswaarborg auto): deze verplichte verzekering dekt u voor alle schade die u bij een ongeval aan derden veroorzaakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs is niet verzekerd. Meer informatie in de troevenfiche.

(2) Multirisk (kleine omnium): deze verzekering dekt u in geval van brand, glasbreuk, inbraak, aanrijding met een dier, diefstal, schade veroorzaakt door storm, hagel of overstroming. Diefstal van het voertuig is niet gedekt wanneer het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet in werking was op het moment van de diefstal. Meer informatie in de troevenfiche.

(3) Materiële schade (grote omnium): alle schade veroorzaakt aan het voertuig is gedekt (in recht of in fout) en u kiest zelf uw vrijstelling. Schade aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, gebrek aan onderhoud of niet-conform gebruik is niet gedekt. Meer informatie in de troevenfiche.

(4) Top bijstand: bijstand aan het voertuig en de inzittenden in alle landen vermeld op het verzekeringsbewijs. Bijstand voor personen wereldwijd Top Bijstand dekt niet de kosten die de verzekerde maakt zonder het voorafgaande akkoord van de bijstandsverlener. Meer informatie in de troevenfiche.

De uitsluitingen zijn niet volledig en de exacte draagwijdte van de waarborgen staat beschreven in de algemene voorwaarden op de website www.ag.be

Go4Lease is een gebundelde oplossing voor particulieren en zelfstandigen/bedrijven, voorgesteld door AG voor het verzekeringsgedeelte met tussenkomst voor het leasinggedeelte, van Arval Belgium nv - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, KBO Brussel 0436.781.102, BTW BE 0436.781.102

Elk huurcontract voor een nieuw voertuig heeft een looptijd tussen 36 en 60 maanden en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv, met dien verstande dat een contract pas wordt aangeboden na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium nv. De (pre)contractuele informatie en een offerte voor de huurprijs van een wagen in het kader van Go4Lease zijn gratis verkrijgbaar via uw verzekeringstussenpersoon

Een verzekerings- en bijstandscontract wordt pas voorgesteld na aanvaarding van uw dossier door AG.

Dit pagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. De betrokken contracten worden met een duur van 1 jaar ondertekend, en worden stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet. We vragen u om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór u een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon.

Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - Tel. +32(0)2 664 81 11